Informační systém MU
DONÁT, Josef and Jan TOMÍŠEK. Právo v síti :průvodce právem na internetu. V Praze: C.H. Beck, 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo v síti :průvodce právem na internetu
Authors DONÁT, Josef and Jan TOMÍŠEK.
Edition V Praze, 2016.
Publisher C.H. Beck
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, učo 374557. Changed: 8/12/2016 07:17.
Displayed: 12/4/2021 14:23