MALINKA, Kamil a Jakub HARAŠTA. Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem. Data Security Management. Praha: Tate International, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 44-49. ISSN 1211-8737.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem
Název anglicky Legal issues of monitoring employees' use of ICT
Autoři MALINKA, Kamil (203 Česká republika, garant, domácí) a Jakub HARAŠTA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Data Security Management, Praha, Tate International, 2016, 1211-8737.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Web časopisu - obsah, abstrakt
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00092253
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky sledování zaměstnanců
Klíčová slova anglicky employee surveillance
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 20. 7. 2020 10:34.
Anotace
Článek se zabývá otázkou, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je možné sledovat využívání pracovních prostředků zaměstnancem. Vše je zasazeno do platného právního rámce, jsou identifikovány nesporně dovolené praktiky a dále diskutovány komplexnější případy jako je například blokování činností, jejich vyhodnocování apod. Nejzásadnějším problémem je pak právě nevhodné nakládání s daty ve vztahu k následnému uchování. Dále je diskutována mezera mezi právní stránkou a technickou implementací.
Anotace anglicky
Article seeks to answer under what conditions and to what extent it is possible to monitor the employees' use of ICT. The issue is approached under existing legal framework, unquestionably permissed practices are identified and more complex issues are discussed. The most serious identified issue is the improper handling of data in relation to their preservation. Authors also discussed the existing gap between the technical and legal aspects of implementation of surveillance.
Návaznosti
MUNI/M/1052/2013, interní kód MUNázev: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 6. 2021 05:19