MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Začínající učitelé a jejich well-being. In Učíme psychologii / Teaching psychology 2016. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Začínající učitelé a jejich well-being
Název anglicky Beginning teachers and their well-being
Autoři MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK.
Vydání Učíme psychologii / Teaching psychology 2016, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky well-being; začinající učitelé; profesní identita; profesní socializace
Klíčová slova anglicky wellbeing; beginning teachers; professional identity; professional socialization
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 12. 12. 2016 14:47.
Anotace
Konferenční příspěvek představuje výsledky prvních dvou vln výzkumné studie (N=126) realizované v říjnu 2015 - červnu 2016 na reprezentativním vzorku začínajících učitelů (do třech let v praxi) ze třech krajů ČR. Data byla sbírána prostřednictvím online testovacícho sytému SED (Konečný, Mareš, Ježek, 2010). Cílem studie bylo zjistit názory začínajících učitelů na jejich praxi, jejich subjektivní životní pohodu a jejich ochotu zůstat v profesi (v rámci projektu GA15-12956S). Naše výsledky jsou interpretovány v kontextu modelu profesní socializace (Fessler, Ingram, 2003 mod. Lukas, 2008), well-beingu u začínajících učitelů (Saaren a kol., 2006). Možné souvislosti jsou diskutovány i kontextu teorie vynořující se dospělosti a profesní socializace (Lukas, 2008).
Anotace anglicky
The conference paper presents some results of the two wawes of research (N = 126) based on the sample of trainee teachers (up to three years in practice) from three regions of the Czech Rep. Data were collected through an online system SED (Konečný, Mareš, Ježek, 2010). The aim of the study was to acquire the views of beginning teachers in their practice, their subjective well-being and their willingness to stay in the profession (in the project GA15-12956S. Our results are interpreted in the context of the model of professional socialization (Fessler, Ingram 2003 mod. Lukas, 2008), well-being of the teachers (Saaren et al., 2006). Possible context are discussed as well as the context of the theory of emerging adulthood.
Návaznosti
GA15-12956S, projekt VaVNázev: Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
Investor: Grantová agentura ČR, Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 18:41