EN

Zkoumání strategií řízení třídy studentů učitelství na výukových praxích

MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Zkoumání strategií řízení třídy studentů učitelství na výukových praxích. In Ďuričove dni 2016 Nitra. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zkoumání strategií řízení třídy studentů učitelství na výukových praxích
Název anglicky Exploring Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice
Autoři MAREŠ, Jan a Josef LUKAS.
Vydání Ďuričove dni 2016 Nitra, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky strategie řízení třídy; studenti učitelství; druhý stupeň základní školy; kognitivní otevřenost
Klíčová slova anglicky classroom management strategies; student teachers; secondary school; cognitive disclosure
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 12. 12. 2016 15:32.
Anotace
Příspěvek představuje předběžné výsledky smíšeného výzkumu strategií řízení třídy u studentů učitelství na praxích na druhém stupni základní školy. Vycházíme z předpokladu, že uřídit třídu je pro studenty učitelství na praxi často obtížné, takže zkoumání v této oblasti může pomoci vzdělavatelům budoucích učitelů (především při úpravě obsahu předmětů pedagogicko-psychologického základu). V příspěvku budou také diskutovány výsledky dotazníkového šetření strategií řízení třídy u studentů učitelství ve vztahu k jejich otevřenosti vůči zkušenosti resp. kognitivní otevřenosti, jakožto jedné z klíčových osobnostních charakteristik studentů učitelství (i učitelů), která má vliv na řízení třídy.
Anotace anglicky
Paper presents the preliminary results of mixed research strategy, management class for student teachers to practice at secondary schools. We proceed from the assumption that manage the class is for students and teachers to practice often difficult, so research in this area may help educators of future teachers (especially when editing content objects pedagogical-psychological basis). The paper will also discuss the results of a questionnaire survey of classroom management strategies for student teachers in relation to their cognitive disclosure to experience, respectively. cognitive disclosure as one of the key personality traits of student teachers (and teachers), which has an impact on classroom management.
Návaznosti
GA16-02177S, projekt VaVNázev: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1364736 /1 Mareš, J. 12. 12. 2016

Vlastnosti

Název
1364736
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1364736/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1364736/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1364736/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1364736/?info
Vloženo
Po 12. 12. 2016 15:32, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 
Nitra_2016_Lukas_Mares.pptx   Verze souboru Mareš, J. 12. 12. 2016

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 3. 2019 03:02

Další aplikace