EN

Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta ...

ELBEL, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 452. ISBN 978-80-210-8369-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8369-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě
Název anglicky A True, Faithful and Christian Truce… The Truce Agreements between the Hussites and Margrave Albert’s Party in South Moravia
Autoři ELBEL, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, 155 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 452, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-8369-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8369-2016
Klíčová slova česky Albrecht II. Habsburský (1397-1439);Husitská revoluce;Jižní Morava;Dohody o příměří
Klíčová slova anglicky Albert II of Austria (1397-1439);Hussite Revolution;South Moravia;Truce Agreements
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Bibliografie 169 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 17. 8. 2018 10:04.
Anotace
Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje poznání politických dějin husitské epochy, přináší řadu poznatků k dějinám každodennosti a prohlubuje znalost topografie a prosopografie husitské jižní Moravy. Součástí knihy je edice zkoumaných písemností, přehledná tabulka, mapa i obrazová příloha.
Anotace anglicky
This monograph addresses a hitherto neglected area in the history of the Hussite Wars – the truce agreements between the warring parties. It focuses on South Moravia, where an interesting collection of these agreements from 1427–1433 has been preserved. Attention is first of all focused on the form of these agreements, which are then placed within the wider context of Hussite history inside and outside of the region. An analysis of the truce agreements as a whole extends our knowledge of the political history of the Hussite era, provides information on the history of the everyday and expands our knowledge of the topography and prosopography of Hussite South Moravia. The book includes an edition of the documents under research, a clearly laid-out table, a map and an appendix of photographs.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 22:55

Další aplikace