ČEPLOVÁ, Natálie a Veronika KALUSOVÁ. Jak velikost města ovlivňuje druhové složení vegetace? Fórum ochrany přírody. Praha: Fórum ochrany přírody, 2016, roč. 3, č. 4, s. 30-34. ISSN 2336-5056.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak velikost města ovlivňuje druhové složení vegetace?
Název anglicky The effect of settlement size on urban plant biodiversity
Autoři ČEPLOVÁ, Natálie a Veronika KALUSOVÁ.
Vydání Fórum ochrany přírody, Praha, Fórum ochrany přírody, 2016, 2336-5056.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky cévnaté rostliny; nepůvodní druhy; původní druhy; střední Evropa; urbánní ekologie
Klíčová slova anglicky vascular plants; alien species; native species; Central Europe; urban ecology
Změnil Změnila: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Změněno: 19. 1. 2017 10:55.
Anotace
Urbanizované oblasti s vysokou heterogenitou stanovišť a intenzivní činností člověka vytvářejí jedinečné prostředí, které je překvapivě bohaté na rostlinné druhy. V této studii jsme zkoumali vliv velikosti sídla na počet druhů cévnatých rostlin, druhové složení a teplotní nároky rostlinných společenstev.
Anotace anglicky
Urbanized areas with high habitat heterogeneity and intense human impact form unique environment which is surprisingly rich in plant species. We explore the effect of the settlement size on plant species richness, composition and temperature requirements of plant communities.
VytisknoutZobrazeno: 28. 7. 2021 14:07