ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH a Rolf SANDELL. A practitioner friendly way to get a research based feedback from the client. In The Aesthetics of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world. A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference, 22-25.9. 2016, Taormina, Sicily, Italy. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A practitioner friendly way to get a research based feedback from the client.
Název česky K praktikům vstřícný způsob získávání výzkumně podložené zpětné vazby od klientů.
Autoři ROUBAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí) a Rolf SANDELL (752 Švédsko).
Vydání The Aesthetics of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world. A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference, 22-25.9. 2016, Taormina, Sicily, Italy. 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00092506
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky psychoterapie; výzkum; zpětná vazba
Klíčová slova anglicky psychotherapy; research; feedback
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D., učo 203735. Změněno: 22. 12. 2016 11:25.
Anotace
The presentation introduces a practitioner friendly way to get a research based feedback from the client. A reseach method Change After Pschotherapy is used for a qualitative evaluation of therapy effect. Single case study is used to illustrate the method.
Anotace česky
Prezentace představuje k praktikům vstřícný způsob získávání výzkumně podložené zpětné vazby od klientů. Výzkumná metoda Change After Psychotherapy je použita ke kvalitativnímu zhodnocení efektu psychoterapie. Metoda je ilustrována na výzkumně zpracované kazuistice.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 01:13