Informační systém MU
KUČEROVÁ, Judita and Hana HAVELKOVÁ. An EU-Project “Promoting Creativity and Entrepreneurship by Means of Music, Performance and Cultural Cooperation” (Musik kreativ+). Presentation of the Czech Concept. In Girdrzijauskienė, Rūta & Sakadolskienė, Emilija (eds.). Looking for the unexpected. Creativity and innovation in music education. 1st ed. Vilnius: Klaipéda University, 2016. p. 128-135. ISBN 978-9955-18-924-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name An EU-Project “Promoting Creativity and Entrepreneurship by Means of Music, Performance and Cultural Cooperation” (Musik kreativ+). Presentation of the Czech Concept.
Name in Czech Projekt EU "Podpora kreativity a podnikavosti prostřednictvím hudby, představení a kulturní spolupráce" (Musik kreativ+). Prezentace českého konceptu.
Authors KUČEROVÁ, Judita (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Hana HAVELKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Vilnius, Looking for the unexpected. Creativity and innovation in music education, p. 128-135, 8 pp. 2016.
Publisher Klaipéda University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Lithuania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/16:00092553
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-9955-18-924-4
Keywords (in Czech) prezentace projektu EU; cíl a zaměření projektu; prezentace české koncepce
Keywords in English presentation of the EU-project; objective and topic of the project; presentation of the Czech concept
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., učo 2071. Changed: 14/3/2017 11:20.
Abstract
The study presents the aims and topics of the EU-project oriented to promoting of creativity by means of music, performance and cultural cooperation. The authors pointed focus of four member countries (Germany, France, Hungary, Czech Republic) and the first results of the project. The project involves universities, elementary schools and music ensembles. Special attention was paid Czech concept focused on musical folklore heritage.
Abstract (in Czech)
Studie je zaměřena na prezentaci cílů EU-projektu, zaměřeného na podporu kreativity žáků prostřednictvím hudby, představení a kulturní spolupráce. Autorky poukázaly na náměty čtyř členských zemí (Německo, Francie, Maďarsko, Česká republika) a první výsledky projektu, do něhož jsou zapojena univerzitní pracoviště, základní školy a hudební soubory. Zvláštní pozornost věnovaly české koncepci, vycházející z hudebně folklorního dědictví.
Links
VG-SPS-BW-14-001601-3, internal MU codeName: Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit (Acronym: FöKEMPukZu)
Investor: European Union, Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Displayed: 19/10/2021 14:22