ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ. (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí? In KYSELOVSKÁ, Tereza; CHORVÁT, Michal; KADLUBIEC, Vojtěch; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica; DRLIČKOVÁ, Klára (eds.). Cofola 2016: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 564., 2016. s. 63-77, 1710 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí?
Název česky (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí?
Název anglicky (Non)environmental taxes as economic instruments for environmental protection?
Autoři ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Cofola 2016: sborník z konference, od s. 63-77, 1710 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 564.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8363-9
Klíčová slova česky ekologická daň; energetická daň; ekonomické nástroje při ochraně životního prostředí; koncepční nástroje při ochraně životního prostředí; daň z plynu; daň z pevných paliv; daň z elektřiny
Klíčová slova anglicky environmental tax; ecological tax; economic instruments for environmental protection; conceptual instruments for environmental protection; natural gas tax; solid fuel tax; electricity tax
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Dominik Židek, Ph.D., učo 325979. Změněno: 3. 1. 2017 11:20.
Anotace
Příspěvek se zabývá pohledem na tzv. ekologické daně jako na ekonomické nástroje, tedy prostředky sloužící k ochraně životního prostředí. Úvodem autoři pokládají otázku, jestli lze ekologické daně považovat také za koncepční nástroj při ochraně životního prostředí. V příspěvku se autoři zamýšlí zejména nad tím, jestli lze v českém právním řádu vůbec hovořit o ekologických daních ve významu jejich dopadů na zlepšování životního prostředí. Dále se zabývají tím, zda se de facto nejedná spíše o další daně ze soustavy daní spotřebních, popř. proč je o těchto daních vhodnější hovořit jako o daních energetických.
Anotace anglicky
The paper deals with environmental taxes as economic instruments for environmental protection. Firstly, the authors pose the question whether environmental taxes can also be considered as a conceptual instrument for environmental protection. Authors reflect on nature of so-called environmental taxes in the Czech legal order. Considering the fact that these taxes have common features with excise taxes, it can lead to the idea that the taxes are just other excise taxes. Furthermore, the concept of energy taxes is defined and suggested as more fitting.
Návaznosti
MUNI/B/1249/2015, interní kód MUNázev: Konference COFOLA 2016 (Akronym: COFOLA 2016)
Investor: Masarykova univerzita, Konference COFOLA 2016, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 07:59