VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and HLINOMAZOVÁ. Aspherical optics and its application in ophthalmology. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016. p. 79-161. ISBN 978-80-223-4105-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aspherical optics and its application in ophthalmology
Name in Czech Asférická optika a její použití v oftalmologii
Authors VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and HLINOMAZOVÁ.
Edition 1. vyd. Bratislava, p. 79-161, 2016.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislavě
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-223-4105-9
Keywords (in Czech) asférická optika, sférická aberace, oftalmologie
Keywords in English aspherical optics, spherical aberration, ophtalmology
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Changed: 4/1/2017 09:46.
Abstract (in Czech)
Cíl Vyhodnocení vlivu asférických nitroočních čoček na hloubku ostrosti na blízko a korigovanou zrakovou ostrost na dálku. Úvod Obecně víme, že z aberací třetího řádu, pro nízké prostorové úhly, mají největší vliv na vidění kóma a sférická aberace. Díky osové symetričnosti lze lépe korigovat sférickou aberaci, oproti osově asymetrické kómě. Průměrná rohovková sférická aberace (SA) je +0,27 µm, u Asiatů +0,37 µm.. Sférická nitrooční čočka přidává k této SA dalších +0,15 µm. Asférická optika poskytuje lepší redukcí optických aberací nejen blízko optické osy čočky, ale i mimo ni.. Proto je výhodou zvolit tuto čočku například u decentrovaných zornic, kapsul či povolených závěsů aparátu čočky. Z fyzikální optiky také víme, že jak pozitivní, tak negativní SA prohlubuje hloubku ostrosti. Studie dále ukazují, že SA o hodnotě -0,15 µm má lepší vliv na hloubku ostrosti než její kladná forma. Pokud se SA rovná nule, pacient by měl mít vyšším maximální zrakovou ostrost avšak na úkor nižší hodnoty hloubky ostrosti.
PrintDisplayed: 26/5/2022 16:28