Informační systém MU
KOLÁŘOVÁ, Jitka, Eliška LINDOVSKÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Stojíme na jejich straně! ... Protože dvě jsou víc než jedna. Praha: Jako doma - Homelike, o.p.s., 2016. 51 s. ISBN 978-80-905743-3-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stojíme na jejich straně! ... Protože dvě jsou víc než jedna.
Název anglicky We Stand on their Side! ... Because Two are More Than One.
Autoři KOLÁŘOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant), Eliška LINDOVSKÁ (203 Česká republika) a Magda FRIŠAUFOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha, 51 s. 2016.
Nakladatel Jako doma - Homelike, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00092630
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-905743-3-5
Klíčová slova anglicky critical social work; female homlessness; gender; participatory research; violence
Změnil Změnila: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D., učo 79135. Změněno: 4. 1. 2017 12:35.
Anotace
V závěrečné výzkumné zprávě předkládáme analýzu tématu ženského bezdomovectví a násilí ve dvou městech České republiky, realizovanou organizacemi Jako doma – Homelike, o.p.s. a ASLIDO, z.s v rámci projektu Společně jako doma bez násilí. Cílem výzkumu bylo porozumět tématu ženského bezdomovectví v souvislosti s násilím a analyzovat stávající možnosti podpory těmto ženám. Na základě cíle výzkumu jsme formulovaly hlavní výzkumnou otázku: „Jakou roli hraje násilí a stávající systém pomoci a podpory v životní situaci bezdomovectví a násilí z pohledu žen bez domova a pomáhajících pracovníků?“ V první kapitole se věnujeme vymezení základních pojmů. Popisujeme ženské bezdomovectví a vyloučení z bydlení s jeho specifiky. V obecné rovině popisujeme násilí a jeho formy, zaměřujeme se na násilí ve vztahu k ženskému bezdomovectví popsanému v dostupné literatuře. Druhá kapitola je kapitolou metodologickou. Předestíráme v ní participativní výzkum jako zastřešující metodologii výzkumu, věnujeme se popisu organizace výzkumu, výběru výzkumného souboru a jeho charakteristikám. Popisujeme metody sběru dat a analýzy dat a v neposlední řadě se věnujeme etickým aspektům výzkumu a jeho validitě. Ve třetí kapitole představujeme analytickou práci s daty v podobě specifikace výzkumných subkategorií a kategorií. Čtvrtá kapitola popisuje způsoby násilí a jeho aktéry, jak je identifikovaly účastnice výzkumu bez domova. V páté kapitole analyzujeme strategie řešení násilných situací od prevence násilí, přes strategie zastavení aktuálního násilí, odchodové strategie až po strategie pomoci druhým a strategie řešení institucionálního násilí. Kapitola šestá rozkrývá ženami identifikované bariéry pomoci a podpory jak na individuální, tak na systémové úrovni. Zároveň se věnuje popisu podpůrných faktorů změny životní situace žen. V sedmé kapitole analyzujeme stávající systém pomoci a podpory pohledem pomáhajících pracovníků. V osmé kapitole shrnujeme výstupy setkání žen k validitě výzkumu.
Anotace anglicky
V závěrečné výzkumné zprávě předkládáme analýzu tématu ženského bezdomovectví a násilí ve dvou městech České republiky, realizovanou organizacemi Jako doma – Homelike, o.p.s. a ASLIDO, z.s v rámci projektu Společně jako doma bez násilí. Cílem výzkumu bylo porozumět tématu ženského bezdomovectví v souvislosti s násilím a analyzovat stávající možnosti podpory těmto ženám. Na základě cíle výzkumu jsme formulovaly hlavní výzkumnou otázku: „Jakou roli hraje násilí a stávající systém pomoci a podpory v životní situaci bezdomovectví a násilí z pohledu žen bez domova a pomáhajících pracovníků?“ V první kapitole se věnujeme vymezení základních pojmů. Popisujeme ženské bezdomovectví a vyloučení z bydlení s jeho specifiky. V obecné rovině popisujeme násilí a jeho formy, zaměřujeme se na násilí ve vztahu k ženskému bezdomovectví popsanému v dostupné literatuře. Druhá kapitola je kapitolou metodologickou. Předestíráme v ní participativní výzkum jako zastřešující metodologii výzkumu, věnujeme se popisu organizace výzkumu, výběru výzkumného souboru a jeho charakteristikám. Popisujeme metody sběru dat a analýzy dat a v neposlední řadě se věnujeme etickým aspektům výzkumu a jeho validitě. Ve třetí kapitole představujeme analytickou práci s daty v podobě specifikace výzkumných subkategorií a kategorií. Čtvrtá kapitola popisuje způsoby násilí a jeho aktéry, jak je identifikovaly účastnice výzkumu bez domova. V páté kapitole analyzujeme strategie řešení násilných situací od prevence násilí, přes strategie zastavení aktuálního násilí, odchodové strategie až po strategie pomoci druhým a strategie řešení institucionálního násilí. Kapitola šestá rozkrývá ženami identifikované bariéry pomoci a podpory jak na individuální, tak na systémové úrovni. Zároveň se věnuje popisu podpůrných faktorů změny životní situace žen. V sedmé kapitole analyzujeme stávající systém pomoci a podpory pohledem pomáhajících pracovníků. V osmé kapitole shrnujeme výstupy setkání žen k validitě výzkumu.
Zobrazeno: 26. 5. 2020 09:55