EN

Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi

LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi
Název anglicky Classroom Management Strategies in Classess Taught by Student Teachers
Autoři LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ.
Vydání XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kvalitativní výzkum, strategie řízení třídy, studenti učitelství, učitelské praxe
Klíčová slova anglicky classroom management srategies, qualitative research, student teachers, teaching practice
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 4. 1. 2017 15:56.
Anotace
Cílem výzkumu je popsat strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi na druhém stupni českých základních škol. Právě řízení třídy je pro studenty učitelství na praxi obtížné. Nezvládnutí práce se třídou může vést až ke změně kariérní dráhy. Výzkum hloubkově interpretuje strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi a popisuje některé problémy, se kterými se studenti učitelství potýkají. Skrze strategie řízení třídy učitel ovlivňuje fyzický a sociální prostor školní třídy za účelem vytvoření prostředí, ve kterém se žáci mohou učit (Christofferson, Sullivan, & Bradley, 2015). Dovednost řídit třídu je stěžejní pro to, aby žáci dosahovali dobrých výsledků v učení a také k tomu, aby učitelé neopouštěli svoji profesi (Stronge, Ward, & Grant, 2011). Obzvláště první rok v učitelské profesi bývá označován jako zátěžový. Množství učitelů pak opouští profesi během prvních tří let (Smith & Ingersoll, 2004). Přestože je nutnost efektivního řízení třídy často zmiňována, výzkumu strategií řízení třídy u studentů učitelství na praxi a případně i začínajících učitelů je věnována malá pozornost. Stávající výzkum ukazuje, že učitelé na začátku kariéry využívají spíše reaktivní strategie nežli strategie proaktivní (Reupert & Woodcock, 2010). Studenti učitelství uplatňují častěji než učitelé trestání za porušení kázně a také častěji odměňují za vhodné chování (Sueb, 2013). Hlavní výzkumná otázka zněla: Jaké strategie řízení třídy užívají studenti učitelství ve třídách nižšího sekundárního vzdělávání? K zodpovězení otázky využíváme smíšený design (Creswell & Plano Clark, 2011). Výzkumný vzorek se skládá z šesti studentů učitelství. U každého jsme natáčeli 6 hodin výuky, realizovali jsme rozhovor se studentem, dotazník a analýzu deníku studenta v průběhu praxe. První výsledky ukazují strategie řízení třídy odlišné dle kritéria centralizace řízení a jeho zaměření. Řízení třídy studentem učitelství může být centralizované nebo decentralizované. Zaměření studenta učitelství může být na žáky nebo na učební obsah. Kombinací těchto kritérií vznikají čtyři strategie řízení třídy: centralizované řízení třídy zaměřená na žáky, centralizované řízení třídy zaměřená na učební obsah, decentralizované řízení třídy zaměřené na žáky, decentralizované řízení třídy zaměřené na učební obsah.
Anotace anglicky
The aim of the research is to describe in detail CMS of student teachers (pre-service teachers) on their long term teaching practice in lower secondary classes. The first years of teaching (including pre-service phase) are usually reported to be the most challenging in terms of classroom management. Research results describe in-depth classroom management strategies typical for student teachers and identifies usual problems of student teachers during their first practical experience. Classroom management (CM) can be viewed as a system of strategies employed by a teacher to influence the physical and social space of the classroom to foster an environment where learning can occur (Christofferson, Sullivan, & Bradley, 2015). Classroom management skills are crucial for teachers to create classroom settings where students can learn (Stronge, Ward, & Grant, 2011). Numbers of beginning teachers leave the profession during the first three years (Smith & Ingersoll, 2004). Although the importance of effective CM is repeatedly emphasised, there is only little research on CMS of student teachers or beginning teachers. Contemporary research shows that teachers use reactive strategies more often than proactive ones at the beginning of their careers (Reupert & Woodcock, 2010), and that student teachers also apply strategies of giving punishment for misbehaviour and giving rewards to positive behaviour more often that experienced teachers (Sueb, 2013). The main research question was: Which CMS do student teachers use in lower secondary classes? The research is based on mixed methods design (Creswell & Plano Clark, 2011). The sample consists of six student teachers on their long term practice in lower secondary classess. From each student teacher we videotaped six lessons in one class and conducted an interview, questionnaire and reflective diaries written by student teachers. This paper focuses on qualitative part of the research, which is the main part. The preliminary findings show different CMS strategies. In terms of power of student teacher in the classroom, we ditinguish centralised and decentralised power settings. According to criteria of focus of student teacher, we distinguish focus on learning content and focus on student. The combination of these criteria brings together four classroom management strategies of student teachers: centralised power focused on student, centralised power focused on learning content, decentralised power focused on student, decentralised power focused on learning content.
Návaznosti
GA16-02177S, projekt VaVNázev: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 04:45

Další aplikace