Information System of Masaryk University 

Didaktika informační gramotnosti s prvky inkluze

česky | in English

MAZÁČOVÁ, Pavlína and David KUDRNA. Didaktika informační gramotnosti s prvky inkluze (Didactics of information literacy with elements of inclusion). In Konference Knihovny současnosti, 6.-8. září 2016, Olomouc. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktika informační gramotnosti s prvky inkluze
Name (in English) Didactics of information literacy with elements of inclusion
Authors MAZÁČOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and David KUDRNA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Konference Knihovny současnosti, 6.-8. září 2016, Olomouc, 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome requested lectures
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00092650
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) didaktika; informační gramotnost; inkluze; učící knihovník; pedagogika; informační vzdělávání; NIQES
Keywords in English didactics; information literacy; inclusion; Teaching Librarian; pedagogy; information education; NIQES
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 10/4/2017 18:48.
Abstract
Učící knihovník pracuje v lekcích informační gramotnosti pro žáky základních a středních škol často s heterogenní třídou, která může mít různorodé vzdělávací potřeby. Příspěvek představí specifika vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a poté nastíní didaktické a metodické inkluzivní přístupy vhodné pro přípravu a vedení lekcí informační gramotnosti.
Abstract (in English)
Learning Librarian works in information literacy lessons for elementary and secondary Schools often with heterogeneous class, which can have diverse educational needs. Contribution present the specifics of educating children with special educational needs and then outlines didactic and methodical inclusive approaches suitable for the preparation and implementation of the information literacy education.
Links
MUNI/FR/1355/2015, internal MU codeName: Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě
Investor: Masaryk University, MU Development Fund
PrintDisplayed: 12/12/2018 13:09

Other references 


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:09, Week 50 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System