CS

Noninvasive methods in cardiology 2016

KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 145 pp. ISBN 978-80-210-8391-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Noninvasive methods in cardiology 2016
Name in Czech Neinvazivní metody v kardiologii 2016
Authors KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK.
Edition 1. vyd. Brno, 145 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-8391-2
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 6/1/2017 13:23.
Abstract
The book deals with the latest results in chronobiology, in medicine and the prevention of risk of cardiovascular diseases. The very important part is aimed to blood pressure and heart rate variability, seven day noninvasive measurement of blood pressure and heart rate, essentials hypertension, their chronobiological diagnostic and the therapy. The part is aimed to physiotherapy of patients with renal failure.
Abstract (in Czech)
Publikace se zabývá nejnovějšími výsledky v chronobiologii, v medicíně a prevenci rizika kardiovaskulárních onemocnění. Velmi důležitá část je zaměřena na variabilitu krevního tlaku a srdeční frekvence, sedmidenní neinvazivní monitorování krevního tlaku a tepové frekvence, esenciální hypertenzi, jejich chronobiologickou diagnostiku a léčbu. Část je zaměřena na rehabilitaci pacientů se selháním ledvin.
PrintDisplayed: 23/4/2019 12:27

Other applications