PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S TVORBOU MULTIMEDIÁLNÍCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PRO VÝUKU CHEMIE V ANGLICKÉM JAZYCE. In Jan Chromý (ed.). Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2016. s. 101-104. ISBN 978-80-87570-35-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S TVORBOU MULTIMEDIÁLNÍCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PRO VÝUKU CHEMIE V ANGLICKÉM JAZYCE
Název anglicky Problems related to the creation of multimedia study materials for teaching chemistry in English language
Autoři PTÁČEK, Petr (203 Česká republika, domácí) a Hana CÍDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016, od s. 101-104, 4 s. 2016.
Nakladatel Extrasystem Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00092687
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87570-35-7
Klíčová slova česky Výuka; studijní materiál; cizí jazyk; chyby
Klíčová slova anglicky Education; study material; foreign language; mistakes
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 23. 3. 2017 09:39.
Anotace
Autoři tohoto textu se při řešení grantu FR MU 0026/2014 Zavedení vyučovacího předmětu Compendium of Chemistry spolupodíleli na vzniku multimediálního výukového materiálu Chemistry – Vocabulary and Reading, který je nyní využíván na Masarykově univerzitě při výuce předmětů English for Chemists a Compendium of Chemistry a je zveřejněn na adrese https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps16/chemistry/web/index.html. Výzkumným cílem konferenčního článku bylo určit a charakterizovat rizikové faktory, které by mohly negativně ovlivnit tvorbu a kvalitu obdobných studijních materiálů. Výzkumnou metodou bylo přímé zúčastněné pozorování.
Anotace anglicky
The authors of this text (thanks to solving grant project FR MU 0026/2014 introduction of the subject Compendium of Chemistry) participated in the creation of multimedia study material Chemistry - Vocabulary and Reading. It is now used at Masaryk University for teaching the subjects English for Chemists and Compendium of Chemistry. It has been published at https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps16/chemistry/web/index.html. The research aim of the conference article was to determine and describe some of risk factors that could adversely affect the creation and quality of similar study materials. The research method was a direct participant observation.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 18:14