CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. ON-LINE HRY PRO MOTIVACI V CHEMII – VYUŽÍVAJÍ SE? In Jan Chromý (ed.). Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2016. s. 28-31, 4 s. ISBN 978-80-87570-35-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ON-LINE HRY PRO MOTIVACI V CHEMII – VYUŽÍVAJÍ SE?
Název anglicky ON-LINE GAMES FOR MOTIVATION IN CHEMISTRY - ARE THEY USED?
Autoři CÍDLOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) a Michaela PETRŮ (203 Česká republika).
Vydání Praha, Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016, od s. 28-31, 4 s. 2016.
Nakladatel Extrasystem Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00092688
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87570-35-7
Klíčová slova česky Motivace; chemie; přírodopis; zeměpis; interdisciplinarita; využití
Klíčová slova anglicky Motivation; chemistry; biology; geography; interdisciplinarity; use
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 23. 3. 2017 09:31.
Anotace
Autorky publikovaly prostřednictvím Elportálu Masarykovy univerzity 2 sbírky motivačních mezioborových úloh (chemie-zeměpis, chemie-přírodopis), určené především pro příležitostné využívání ve výuce chemie na druhém stupni základní školy. Protože elektronických motivačních materiálů pro výuku, včetně chemie, neustále přibývá, dalo by se očekávat postupné rozkládání zájmu mezi ně a z toho plynoucí postupná dlouhodobě klesající tendence zájmu o jednotlivé konkrétní motivační materiály, včetně uvedených sbírek. Cílem výzkumu provedeného v této práci je zjistit, zda celkově rostoucí množství elektronických motivačních materiálů určených pro výuku skutečně vede ke snížení zájmu o konkrétní jednotlivé materiály. Autorky zjistily, že odpověď na tuto otázku je záporná.
Anotace anglicky
The authors published through Elportál MU two collections of interdisciplinary motivational tasks (chemistry-geography, chemistry-biology) primarily designed for occasional use in teaching chemistry at lower secondary school. Because electronic the number of motivational teaching materials, including chemicals, is constantly rising, one would expect a gradual unfolding of interest between all of them and the consequent gradual long-term downward trend of interest in each specific motivational material, including the collections published at Elportál. The aim of the research performed in this work is to determine whether globally increasing number of electronic motivational materials designated for teaching and learning really leads to a decrease of interest in particular motivational materials. The authors found that the answer to this question is negative.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
SABLONA_PRO_PSANI_PRISPEVKU_-_INFOTECH_2007_-_9788087570357.pdf   Verze souboru Cídlová, H. 6. 1. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Michaela Petrů, učo 136064
  • osoba doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 25. 11. 2020 10:31