CS

Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách

ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ and Jekaterina KUDRAJVCEVA. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách (Generational Conflict in Slavonic Literatures and Cultures). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8410-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách
Name in Czech Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách
Name (in English) Generational Conflict in Slavonic Literatures and Cultures
Authors ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ and Jekaterina KUDRAJVCEVA.
Edition 1. vyd. Brno, 226 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8410-0
Keywords (in Czech) generační konflikt; slovanské literatury; doktorandi
Keywords in English generational conflict; slavonic literatures; doctoral students
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Pilch, učo 216028. Changed: 5/2/2018 08:35.
Abstract
Publikace Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách je výstupem ročního projektu financovaného z grantu specifického vysokoškolského výzkumu řešeného doktorandy a částečně i pracovníky Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Volně tak navazuje na podobné badatelské počiny mladých brněnských slavistů z předchozích let. Autory publikace jsou (s výjimkou I. Pospíšila a J. Šaura) studenti slavistických doktorských studijních programů, kteří prezentují výsledky svého výzkumu.
Abstract (in English)
The publication Generational Conflict in Slavonic Literatures and Cultures is the outcome of a one-year project financed by the Specific University Research Grant which involved doctoral degree students and partly employees of the Department of Slavonic Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University. It loosely follows up on similar research activities of young Brno Slavonic-studies experts from previous years. The authors of this publication are, apart from I. Pospíšil and J. Šaur, students of Slavonic doctoral degree programs presenting here the outcomes of their research.
Links
MUNI/A/0959/2015, internal MU codeName: Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/4/2019 14:14

Other applications