EN

Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II

PAUČOVÁ, Lenka a Eliška GUNIŠOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 299 s. ISBN 978-80-210-8388-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II
Název česky Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II
Název anglicky Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations II
Autoři PAUČOVÁ, Lenka a Eliška GUNIŠOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 299 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8388-2
Klíčová slova česky Slovanské literatury; konfrontace; interpretace
Klíčová slova anglicky Slavonic literature; confrontation; interpretation
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 12. 1. 2017 14:38.
Anotace
Postkonferenční sborník Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II. se skládá z 29 studií doktorandů z 18 slavistických pracovišť z 7 evropských zemí v sedmi jazycích. Autoři se v rámci širokého tematického záběru konference věnují dosud méně obvyklým předmětům literárního výzkumu, čímž přinášejí do dosavadního stavu a tendencí výzkumné práce nové impulsy a alespoň částečně ilustrují potenciál a směrování mladší generace literárních vědců.
Anotace anglicky
Post-conference proceedings Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations II consists of 29 papers of doctoral students of 18 Slavonic institutions in 7 languages. In compliance with the wide thematic focus of the conference the authors deal with the less common topics of literary research and their works bring the new impulses to present state of knowledge and their works illustrates the tendencies and directions of young generation of Slavists.
Návaznosti
MUNI/B/1101/2015, interní kód MUNázev: Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (Akronym: Slovanský literární svět:kontexty a konfrontace II)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 08:39

Další aplikace