Informační systém MU
BUBENÍČEK, Petr. Czech Literature on Screen under Siege. In The 11th Annual Conference of the Association of Adaptation Studies, Adaptations and History, Oxford, 26-27 September 2016. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech Literature on Screen under Siege
Autoři BUBENÍČEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání The 11th Annual Conference of the Association of Adaptation Studies, Adaptations and History, Oxford, 26-27 September 2016, 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60204 General literature studies
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00096020
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky adaptation; communism; Czechoslovakia; film industry
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 2. 5. 2018 10:14.
Anotace
My paper concerns film adaptations of literary works undertaken in Communist Czechoslovakia over the period from 1948 to 1955. I aim to show that not all adaptations produced by the state - controlled film industry were just artistically uninspired flops whose sole aspiration was to expound official ideology by other means. Although the Party apparatchiks strived to mold film adaptations according to the spirit of Marxism - Leninism, not every movie coming out of this ideological pressure cooker turned into a mere passive mouthpiece of doctrine emanating from high above.
Zobrazeno: 26. 5. 2024 13:17