DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK and Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (At the Edge of the Worlds: Fantastic Literature in Interdisciplinary Exploration). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání
Name (in English) At the Edge of the Worlds: Fantastic Literature in Interdisciplinary Exploration
Authors DĚDINOVÁ, Tereza (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zbyněk FIŠER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub JARINA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luisa NOVÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Matěj ANTOŠ (203 Czech Republic), Jana CINDLEROVÁ (203 Czech Republic), Joanna CZAPLIŃSKA (616 Poland), Antonín DOLÁK (203 Czech Republic), Michal FRÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna GNOT (616 Poland), Daniel JAKUBÍČEK (203 Czech Republic), Jiří JELÍNEK (203 Czech Republic), Zdeněk JEŽEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana MÁLKOVÁ (203 Czech Republic), Lenka NALDONIOVÁ (203 Czech Republic), Ester NOVÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michaela PAUČO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej POMAHAČ (203 Czech Republic), Martina SALHIOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub SOUČEK (703 Slovakia) and Helena ULBRECHTOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Vydání první. Brno, 376 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00092856
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8441-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016
Keywords (in Czech) Fantastická literatura; utopie; fantasy; science fiction; postmoderna; česká fantastika
Keywords in English Fantastic literature; utopia; fantasy; science fiction; postmodernism; Czech fantastic literature
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 24/4/2017 15:23.
Abstract
Kolektivní odborná monografie obsahuje kapitoly jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.
Abstract (in English)
Collective monograph includes contributions by twenty authors reflecting on an expression of fantastic in literature and drama. Five thematic sections (On the Utopian Quality in Literature, Sharing the Story, World and Language, To the Roots of Not Only the Czech Fantastic, Creativity and Fantastic Quality – Stories Not Only for Children, Central-European Postmodernism) introduces the possibility of exploring the phenomenon of fantastic in terms of literary theory and history, theatre studies and cognitive science, philosophy and comparative literature. An inclusive definition of fantastic literature applied in the book allows focusing on both genre and non-genre forms of fantastic literature, and thus contributes to bridging the largely artificial boundaries between them.
PrintDisplayed: 15/4/2021 11:01