PANTŮČEK, Viktor a Jozef CSERES. Mezinárodní hudební festival Expozice nové hudby 2016 - Prostor poslechu. Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby, 2016. 29. ročník.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezinárodní hudební festival Expozice nové hudby 2016 - Prostor poslechu
Název anglicky International Music Festival - Exposition of New Music 2016 - Space for Listening
Autoři PANTŮČEK, Viktor (203 Česká republika, garant, domácí) a Jozef CSERES (703 Slovensko, domácí).
Vydání Brno, 29. ročník, 2016.
Nakladatel Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Umělecké realizace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00092866
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky hudba; soudobá hudba; dramaturgie; hudební dramaturgie; hudební festival
Klíčová slova anglicky Music; Contemporary Music; Music Dramaturgy; Music Festival
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 14. 3. 2017 11:19.
Anotace
Je to vlastně poměrně jednoduché, v kuchyni se vaří, v jídelně jí, v ložnici miluje a v koncertním sále se poslouchá, proto byl postaven, proto vznikl, proto existuje. Že se k tomu vždycky a mnohdy zcela zbytečně tlachá, že se vše nepatřičně zaobaluje do hávu exkluzivity, módnosti, trendů, efektů a virtuozit, že imanentní prostředky hudby nestačí, že je potřeba událost, akce, teatralita, multimedialita apod., můžeme chápat jako nadbytečné. Právě od onoho nadbytečného se snažíme očistit, chceme odstranit „tarasící předměty, abychom získali volný prostor“ pro hudbu, kterou si můžete nerušeně poslechnout, utváříme prostor poslechu. Dramaturgie 29. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Expozice nové hudby je tentokrát velmi puritánská. Nenabízíme mimohudební obsahy, nezvyklá místa, neobvyklé formy, ale jenom hudbu, partituru a jejího ideálního interpreta, nabízíme možnost poslechu současné autonomní hudby. Čeká nás symfonický koncert, tři komorní koncerty, tři sólové recitály a čtyři večírky.
Anotace anglicky
It is rather simple really: in the kitchen we cook, in the dining room we eat, in the bedroom we make love and in the concert hall we listen – that is why it was built, why it was conceived, why it exists. That there is always such a blather about it, much of it worthless; that everything is, inappropriately, clothed in exclusivity, fashions, trends, effects and virtuosity; that music’s immanent means are thought insufficient; and that an event, a show, theatricality, multimediality and suchlike are felt to be needed – all of that is actually superfluous. From what is superfluous we seek to free ourselves; we want to remove the “obstructing objects in order to win free space” for music to be listened to without interruptions. We create a space for listening. The programming of the 29th year of the international festival Exposition of New Music is very puritanical. We do not offer extra-musical messages, unusual venues or formats, but only music, the score and its ideal performer. We offer the possibility of listening to contemporary autonomous music. A symphonic concert, three chamber concerts, three solo recitals and four parties await us.
Návaznosti
MUNI/A/0988/2015, interní kód MUNázev: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část III.
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 1. 2020 06:20