VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Giorgos Seferis' poems in Czech translation. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. Praha: Karolinum, 2016, vol. 2016, No 2, p. 142-145. ISSN 0567-8269.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Giorgos Seferis' poems in Czech translation
Name in Czech Překlady básní Giorgose Seferise do češtiny
Authors VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole.
Edition 2016.
Other information
Original language English
Type of outcome Review
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Seferis; Mythistorima; Palubní deník
Keywords in English Seferis; Mythistorema; Log-Book
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D., učo 6810. Changed: 20/2/2018 12:33.
Abstract
The review analyses the translation of the complete poetical works of Giorgos Seferis to Czech. The author of the review focuses particularly on the methods of the translation of R. Dostálová, V. Hladký and J. Pelán. Despite a certain resignation to the formal aspect, the mediation of the work of the Greek modernist and Nobel laureate to the czech readers is appreciated.
Abstract (in Czech)
Předmětem recenze je vydání překladu kompletního básnického díla řeckého nobelisty Giorgose Seferise do českého jazyka. Jsou sledovány překladatelské postupy překladatelů R. Dostálové, V. Hladkého a J. Pelána. Přes určitou rezignaci na formální pestrost Seferisova díla, je tento překladatelský počin kladně hodnocen.
PrintDisplayed: 9/12/2021 00:36