MAŇAS, Vladimír. K problematice hudebních inventářů : několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury (About music inventories : some remarks on the entry “Katalog” (Catalogue) by Jiří Fukač in the Encyclopedia of Czech Musical Culture). Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 51, No 2, p. 81-94. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2016-2-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K problematice hudebních inventářů : několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury
Name (in English) About music inventories : some remarks on the entry “Katalog” (Catalogue) by Jiří Fukač in the Encyclopedia of Czech Musical Culture
Authors MAŇAS, Vladimír (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2016, 1212-0391.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60403 Performing arts studies
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF
RIV identification code RIV/00216224:14210/16:00088563
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-7
UT WoS 000395323200007
Keywords (in Czech) Hudební topografie; raný novověk; hudební inventáře
Keywords in English Musical topography; early modern period; music inventories
Changed by Changed by: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., učo 13678. Changed: 1/3/2018 10:06.
Abstract
Hudební inventáře jako specifický typ písemnosti úřední povahy, zpravidla administrativně-evidenční funkce (jako výsledek inventarizace), představují z hudebněhistorické perspektivy jeden z nejdůležitějších typů pramenů. Přestože z hudebních inventářů nemusí jednoznačně vyplývat, že v nich obsažené skladby byly v daném místě skutečně provozovány, jedná se o prameny s širokou vypovídající hodnotou. Přinášejí nejen řadu cenných, často unikátních a mnohostranně využitelných bibliografických údajů, ale dokládají i rozšíření určitého typu repertoáru a jeho proměny v čase.
Abstract (in English)
The music inventory, as a specific type of administrative document, is one of the most important kinds of sources for music historiography. Although an inventory does not prove that the music it lists was really performed, it still offers a broad range of information, and is therefore of high value. Inventories offer not only rare (sometimes even unique) and multilaterally exploitable bibliographic data, but also record the distribution of a certain type of repertoire and its transformation across decades. A whole collection of inventories from a given time and geographic region is even more valuable. This paper describes how the primary phase of research can be enlarged, widening the scope of the research to include late medieval sources. The paper also discusses the role of liturgical books in inventories, mentions some types or collections of archival sources which have not yet been taken into consideration (church inventories from the archival collection of the Archdioecese of Prague), and discusses the issue of estate inventories from the Czech lands in the early modern period.
Links
GA16-17615S, research and development projectName: Hudební inventáře raného novověku v českých zemích
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 15/8/2020 13:01