CS

Média jako zdroje informací: důvěra a polarizace

MACKOVÁ, Alena, Štěpán ŽÁDNÍK and Jakub MACEK. Média jako zdroje informací: důvěra a polarizace. In Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář), FSS MU. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Média jako zdroje informací: důvěra a polarizace
Authors MACKOVÁ, Alena, Štěpán ŽÁDNÍK and Jakub MACEK.
Edition Aktuální problémy mediálního výzkumu (odborný seminář), FSS MU, 2017.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Prezentace - Researchgate
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 18/1/2017 17:59.
Abstract
Prezentace shrnuje výsledky kvalitativní pilotáže, která proběhla v roce 2016. Pilotáž založená na kvalitativních rozhovorech se soustředila na způsoby konstrukce důvěry v média jako zdroje zpravodajských informací.
Links
MUNI/A/1173/2015, internal MU codeName: Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20/1/2019 20:27

Other applications