HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice (A model of donor behavior in the Czech Republic). Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, vol. 2017, No 2, p. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Model dárcovského chování v České republice
Name (in English) A model of donor behavior in the Czech Republic
Authors HLADKÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Vladimír HYÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta Oeconomica Pragensia, Praha, Vysoká škla ekonomická, 2017, 0572-3043.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/17:00094618
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.aop.572
Keywords (in Czech) altruismus; charitativní dárcovství; motiv; nezisková organizace; filantropie; pro-sociální chování
Keywords in English altruism; charitable giving; motive; non-profit organisation; philanthropy; pro-social behaviour
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 9/4/2018 07:41.
Abstract
Předkládaný článek se zaměřuje v ontologické rovině na zkoumání proměnných stojících v pozadí rozhodnutí jednotlivce darovat peníze neziskové organizaci a v gnoseologické rovině na zkoumání jejich vlivu na rozhodnutí darovat. Autoři provádí na základě content analysis nejvýznamnějších zahraničních výzkumů identifikaci a systematizaci faktorů, které mohou mít vliv na rozhodnutí jednotlivce darovat peníze a předkládají jejich vlastní kategorizaci. Následně výstupy kategorizace operacionalizují do výzkumného šetření a na základě jeho výsledků předkládají sadu proměnných, které mají u vybraného vzorku obyvatel České republiky vliv na rozhodnutí darovat peníze neziskovým organizacím. Dané proměnné jsou v textu rozděleny na proměnné endogenní, vnitřní (motivy) a proměnné exogenní, vnější (determinanty). Předkládaný článek dále porovnává, jak se výsledky výzkumného šetření shodují s výsledky zjištěnými v content analysis.
Abstract (in English)
The article examines the variables underlying an individual’s decision to donate money to a nonprofit organisation. Based on a  content analysis of leading foreign research, we identify and systematise factors that may affect an individual’s decision to donate money, and we carry out an empirical testing in the Czech Republic. This article presents answers to the following question: which determinants affect significantly the willingness to donate? What does the model of donor behaviour look like on a selected sample? The authors apply a theoretical justification set of variables affecting donor behaviour to a questionnaire survey. Multiple linear regression analysis and binary logistic regression are used to determine which of the variables is the most influential. Among the statistically significant variables we can include: respondent’s income, age, relations with the organisation and employees, the final beneficiary, religious orientation, affection, compassion and solidarity, gratitude, social responsibility and moral obligation, self-centred, feel good, pity, faith in justice.
Links
GA14-06856S, research and development projectName: Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 14/6/2021 01:14