GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 159 s. ISBN 978-80-7416-250-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů.
Autoři GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA a Miroslava RÁKOCZYOVÁ.
Vydání Praha, 159 s. 2017.
Nakladatel VÚPSV, v.v.i.
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-7416-250-3
Klíčová slova česky senioři; sociální bydlení; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; sociální služby pro seniory; SILC; AROP; chudoba
Klíčová slova anglicky senior citizens; social housing; housing supplement; housing benefit; extraordinary immediate assistance; social services for the elderly; SILC; AROP; poverty
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Jana Godarová, Ph.D., učo 174847. Změněno: 19. 1. 2018 15:55.
Anotace
Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.
Anotace česky
The transition of the economically active phase of life to economic inactivity is often associated with a decrease in net disposable household income of the senior citizens. This can have a negative impact on housing affordability. The aim of this study is to evaluate changes in the affordability of housing and the housing situation of the senior population between the years 2005 and 2014. In addition, we try to assess whether the elderly as a social group have become a new vulnerable group facing problems with housing affordability, or which segments of the senior population have these problems.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2021 06:30