VEČEŘA, Michal. Vztah kinematografického centra a periferie. Závislost brněnského filmového podnikání na Praze a Vídni. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 117-138. ISBN 978-80-7004-176-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztah kinematografického centra a periferie. Závislost brněnského filmového podnikání na Praze a Vídni
Název anglicky Relationship between centre and periphery. Dependence of cinematic entrepreneurship in Brno on Prague and Vienna
Autoři VEČEŘA, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury, od s. 117-138, 22 s. 2016.
Nakladatel Národní filmový archiv
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088588
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7004-176-5
Klíčová slova česky lokální historie; dějiny Brna; dějiny kinematografie; filmová distribuce
Klíčová slova anglicky local history; history of Brno; history of cinema; film distribution
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Změněno: 24. 7. 2019 17:49.
Anotace
Předložený text se snaží přiblížit, jakým způsobem fungovala v období mezi světovými válkami filmová výroba a distribuce v Brně, druhém největším městě Československa. Brněnští podnikatelé se ocitali v gravitačním poli dvou kinematograficky významnějších měst – nedaleké Vídně a hlavního města Prahy. Po uvedení do kontextu filmové distribuce a firemní struktury soudobé kinematografie se text věnuje vztahům brněnských firem s jejich pražskými či vídeňskými protějšky. Ve své práci usiluji o analýzu filmového podnikání na lokální úrovni a jeho provázanosti s nadřazenými centry. Možnosti výzkumu značně omezuje stav pramenné základny a nedostatek sekundární literatury. Vzhledem ke všem okolnostem sice nelze podrobně analyzovat celkovou situaci, ale z příkladů několika konkrétních společností vyplývá, že podnikatelé v periferních oblastech republiky ve velké míře záviseli na osobních kontaktech. Vzhledem k chybějícím kontaktům na zahraniční partnery a nedostatku kapitálu se podnikatelé často spokojovali s odkupováním územně omezených distribučních práv nebo půjčováním starších obehraných filmů.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to explain the way of functioning and distribution of cinema production in interwar Brno, the second largest city in Czechoslovakia. Entrepreneurs in Brno were caught in the gravity of two cinematically more significant cities - nearby Vienna and the capital of Prague. After putting into context the film distribution and corporate structure of contemporary cinema, the text focuses on relations between Brno companies and their Prague of Vienna counterparts. My aim was to make a local-level analysis of the film entrepreneurship and its interconnectedness with superordinate centres. The scope of my research was significantly limited by the unsatisfactory condition of source materials as well as secondary literature. Considering these circumstances, it is impossible to draw up a thorough analysis, but from several examples of individual companies follows that entrepreneurs in peripheral areas of Czechoslovakia were largely dependent on personal contacts. Due to missing contacts with foreign partners and lack of capital, entrepreneurs had often settled for purchasing territorially restricted distribution rights or for borrowing older worn out films.
Návaznosti
MUNI/A/1129/2015, interní kód MUNázev: Kinematografie a modernita
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 14:06