ZBÍRAL, Robert. Podávání projektů v oboru právo v rámci Grantové agentury České republiky: Analýza aktuální situace a doporučení pro navrhovatele. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 54-63. ISSN 1802-3843.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podávání projektů v oboru právo v rámci Grantové agentury České republiky: Analýza aktuální situace a doporučení pro navrhovatele
Název anglicky Submitting projects in the field of legal science within the Czech Grant Agency: Analysis of the current situation and recommendations for the proposers
Autoři ZBÍRAL, Robert (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. 2016, 1802-3843.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00093082
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky research projects; Czech Grant Agency; financing of science; panel P408; evaluation of projects
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 20. 7. 2020 10:19.
Anotace
Požadavky na výzkumníky v posledních letech stále stoupají, mimo jiné se od nich očekává, že svůj výzkum podpoří externím financováním. Největším poskytovatelem prostředků pro základní výzkum v ČR je Grantová agentura České republiky, to se týká též oboru právo. Příspěvek stručně představuje fungování panelu P408 odpovídajícího za obory právo a politologie, poskytuje souhrnné informace o podaných projektech a podává řadu doporučení pro navrhovatele. Text vychází nejen ze zkušeností autora jako člena panelu, ale rovněž agregovaných statistických údajů o návrzích projektů z let 2015-2016.
Anotace anglicky
The scientists’ obligations have recently grown exponentially, one of the expected duties is to support one’s research with external financing. The largest donor for foundational research in the Czech Republic, including in the field of legal science, is the Czech Grant Agency. The contribution briefly presents functioning of panel P408 which is responsible for legal and political sciences, provides summary information on the submitted projects and presents many recommendations for the projects’ proposers. The text is based on the experiences of the author as a member of the panel, but also on the aggregated statistical data covering the proposals from 2015-2016.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Zbiral_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 13. 3. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., učo 236479
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 17. 4. 2021 22:29