MRÁZEK, Ondřej a Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce. In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. 1. 2017, Praha. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Betlemářství a jeho odraz v jazyce
Název anglicky Making Christmas crib models : its reflection in language
Autoři MRÁZEK, Ondřej (203 Česká republika, domácí) a Jarmila VOJTOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. 1. 2017, Praha, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00096056
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky betlemářství; dialektologie; nářeční slovní zásoba
Klíčová slova anglicky making Christmas crib models; dialectology; dialectal vocabulary
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 5. 4. 2018 16:28.
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je poskytnout představu o současném stavu jazyka používaného v betlemářství na českém území. Analyzovaná slovní zásoba vychází z výzkumu provedeného ve vybraných lokalitách v období od roku 2013 do roku 2016. Příspěvek je zaměřen na porovnání situace v konkrétních regionech, v nichž byl výzkum prováděn, a také na vývojové tendence jazyka současných tvůrců betlémů. Charakter zaznamenané slovní zásoby je ovlivněn různými faktory: prezentujeme její specifické rysy, významné aspekty vztahující se k etymologii, zastoupení jednotlivých sémantických rysů, rozdíly mezi respondenty z lokalit, kde byl výzkum prováděn apod. Pojednávané téma doposud nebylo systematicky zkoumáno.
Anotace anglicky
The aim of this contribution is to provide a picture of the present-day situation of language of Christmas crib model makers on the Czech territory. The analysed vocabulary is based on research carried out in selected locations between 2013 and 2016. The contribution is focused on the comparison of situation in the particular regions where the research was carried out and also on the developmental tendencies of language of contemporary Christmas crib model makers. All kinds of factors influencing character of the recorded vocabulary are dealt with: its specific features are presented, significant aspects relating to etymology as well as proportions of the individual semantic fields, differences among respondents from locations where the research was carried out etc. The topic dealt with has not been systematically investigated so far.
Návaznosti
MUNI/A/0915/2016, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2021 19:43