BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Šárka BOHATÁ, Dalibor VALÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie, Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1802-4475.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria
Název anglicky Metastatic primary non-resectable colorectal cancer mimicking ovarian cancer in a 38-year old pregnant woman
Autoři BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí), Vít WEINBERGER (203 Česká republika, domácí), Luboš MINÁŘ (203 Česká republika, domácí), Otakar BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí), Eva JANDÁKOVÁ (203 Česká republika), Jitka HAUSNEROVÁ (203 Česká republika), Zdeněk ŘEHÁK (203 Česká republika), Šárka BOHATÁ (203 Česká republika, domácí), Dalibor VALÍK (203 Česká republika), Lenka OSTŘÍŽKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Dagmar BRANČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Onkologie, Olomouc, Solen, s.r.o. 2016, 1802-4475.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00093127
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky těhotenství; ovariální karcinom; kolorektální karcinom; imunohistochemie; keratin-20
Klíčová slova anglicky cancer in pregnancy; ovarian cancer; colorectal cancer; immunohistochemistry; keratin-20
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 7. 2. 2017 12:12.
Anotace
Popisujeme případ 38leté pacientky, která se dostavila na plánovanou prohlídku k registrujícímu gynekologovi ve 12. týdnu gravidity s příznaky, které přičítala svému těhotenství. Ultrazvukové vyšetření odhalilo zamlklé těhotenství a současně ovariální cystu. K došetření byla odeslána na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno. Zde bylo na základě provedených vyšetření vysloveno podezření na malignitu vs ovariálního origa s ascitem, metastázami na peritoneu a v játrech. Při vyšetření onkogynekologem byla odebrána biopsie z tumorózní infiltrace v poševní klenbě, histologický nález byl adenokarcinom grade II, ovariální origo možné. Následně na základě doplněného imunoprofilu patolog doporučil došetřit též možné kolorektální origo, plánované zahájení systémové léčby bylo tedy odloženo. Provedená kolonoskopie potvrdila polypoidní infiltraci ve 28 cm od anu, doplněné markery CEA, CA 19–9 i CA 72–4 byly výrazně elevovány, histologický nález z infiltrace sigmatu byl popsán jako středně diferencovaný tubulární adenokarcinom, primární střevní origo vzhledem k imunohistochemii pravděpodobné. Diagnóza byla uzavřena jako primárně neresekabilní metastatický karcinom tlustého střeva a pacientka zahájila systémovou léčbu chemoterapií s biologickou léčbou podle platných doporučení pro tuto diagnózu.
Anotace anglicky
We report a very rare case of a 38-year old woman coming in for a planned gynaecological examination in 12th week of pregnancy suffering from symptoms considered to be associated with her pregnancy. The ultrasound picture showed a missed pregnancy and a suspicious ovarian cyst and the patient was referred to University Hospital Brno. After examination there was a strong suspicion for ovarian cancer with ascites and peritoneal and liver metastases. The biopsy from a mass of posterior vaginal wall was performed and pathologist's conclusion was grade II adenocarcinoma, possibly ovarian origin. Subsequently according to the immunohistochemical analysis the pathologist recommended to examine possibility of colorectal origin of the tumour. The start of systemic therapy was postponed and colonoscopy finding was a polypoid infiltration of sigmoid colon in 28 cm. Complementary circulating tumour markers specific to colorectal cancer were highly elevated. The conclusion according to immunohistochemistry was moderately differentiated adenocarcinoma most likely of colorectal origin. A diagnosis of a metastatic primary non-resectable colorectal cancer was made and systemic chemotherapy in combination with biological therapy tailored to this type of cancer was administered.
VytisknoutZobrazeno: 22. 2. 2020 11:46