JURKOVIČOVÁ, Lenka. Analýza stop na lidské temenní kosti z lokality Nízké Lešnice. In Jiří A. Svoboda. Mezolit severních Čech II: Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003–2015. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017. s. 107-108, 2 s. Dolnověstonické studie 22. ISBN 978-80-7524-005-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza stop na lidské temenní kosti z lokality Nízké Lešnice
Název anglicky Trace Analysis on Human Parietal Bone from Nízká Lešnice
Autoři JURKOVIČOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Brno, Mezolit severních Čech II: Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003–2015, od s. 107-108, 2 s. Dolnověstonické studie 22, 2017.
Nakladatel Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/17:00096076
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-7524-005-7
Klíčová slova česky zářezy; trampling; mezolit; tafonomie
Klíčová slova anglicky Cutmarks; Trampling; Mesolithic; Taphonomy
Štítky NZ, rivok
Změnil Změnila: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Změněno: 13. 3. 2018 17:07.
Anotace
Na již dříve popsaném fragmentu lidské parietální kosti z mezolitické lokality Nízká Lešnice v Severních Čechách byly pozorovány čtyři relativně hluboké rýhy, nově podrobené detailní mikroskopické analýze. Cílem bylo určit, zda tyto stopy vznikly jako vedlejší produkt záměrné lidské činnosti použitím kamenného nástroje, nebo vznikly při zdupání (trampling) během pohybu lidí či zvířat v prostoru sídliště. První dvě rýhy se od třetí a čtvrté v jednotlivých charakteristikách lišily. Na základě vykonaných pozorování jsme usoudili, že zatímco první a druhá rýha vznikly bezpochyby záměrnou činností člověka, u druhých dvou je původ sporný. Přesto se však vzhledem k častému výskytu podobných nálezů v archeologickém kontextu mezolitické Evropy přikláníme spíše k názoru o vzniku všech těchto stop záměrnou lidskou manipulací s mrtvým tělem.
Anotace anglicky
On the human parietal bone fragment from the Mesolithic site Nízká Lešnice in Northern Bohemia were observed four deep grooves that were recently subjected to a detailed microscopic analysis. The aim was to determine whether these traces were created as a product of intentional cutting with the stone tool during human activities or they are the products of trampling as a result of movement of people or animals in the settlement area. The first two grooves differed in individual characteristics from the third and fourth one. Based on the observations performed, we concluded that while the first and the second groove were formed undoubtedly as a result of intentional human activity, the other two are of a questionable origin. Nevertheless, we tend to think about all of these traces as the products of intentional human manipulation with the dead body due to a quite frequent occurrence of similar findings in the Mesolithic Europe archaeological context.
Návaznosti
MUNI/A/1170/2015, interní kód MUNázev: Terénní a laboratorní zpracování osteologického materiálu z archeologických kontextů
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 6. 2020 22:23