CS

Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma)

LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 pp. ISBN 978-80-210-8412-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma)
Authors LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA.
Edition 1. vyd. Brno, 328 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8412-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016
Keywords (in Czech) Ekologicky příznivý životní způsob; Dobrovolná skromnost; Longitudinální kvalitativní výzkum; Etické motivace
Keywords in English Environmentally-Friendly Lifestyle; Voluntary Simplicity; Longitudinal Qualitative Research; Ethical Motivations
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Marcela Tešnarová, učo 240487. Changed: 23/2/2017 12:09.
Abstract
Kniha „Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti“ navazuje na úspěšné tituly „Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti“ a „Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu“. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat? Autorku zajímá, proč někteří lidé zůstávají přírodě věrní. Odpověď hledá v rovině sociologické, filozofické, psychologické a teologické. Kniha však čtenáře překvapí i nečekanou otázkou, proč vlastně přírodu chránit, když si poradí sama; není slabá, ale silná a krutá. Empirická část čtenáře přivádí mezi terénní ochránce přírody – ochránce dravých ptáků. Především však se zajímá o věrnost přírodě spočívající v ekologicky příznivé každodenní životní praxi, v malé spotřebě hmotných statků. Autorka se po deseti a třiadvaceti letech vrací sociologickým výzkumem k „pestrým“. Žáci profesorky Librové, Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová a Lukáš Kala se zajímají o děti „pestrých“: zdědily skromný životní způsob rodičů? Kdo je vlastně v dnešním světě rozumný, a kdo zpozdilý? Ten, kdo s pokrčením ramen rezignuje, problémy přírody hodí za hlavu a věnuje se radostem, které může přinést život v umělém světě? Nebo kdo hledá prostřednictvím takzvaného environmentálního žalu katarzi, která může vyústit do aktivní ochrany přírody?
Abstract (in English)
“The Faithful and the Reasonable: Chapters on Ecological Foolishness” follows the successful titles “The Colourful and the Green: Chapters on Voluntary Simplicity” and “The Half-Hearted and the Hesitant: Chapters on Ecological Luxury.” The author poses the question of why, at a time of continuing devastation of nature, people’s interest in nature conservation has been decreasing. Are the media to blame or is our numbness toward ecological problems rooted in our mental makeup that tends to supress unpleasant realities? The author also wants to find out why some people have remained faithful to nature. To get to the answers, she applies sociological, philosophical, psychological, and theological perspectives. An unexpected question that may surprise some readers then becomes: Actually, why should we protect nature when it can take care of itself? It is not weak; it is strong and cruel. The empirical part of the book takes readers into the field, among birds of prey conservationists. Mainly, however, this part focuses on people’s faithfulness to nature, a faithfulness based on environmentally-friendly everyday living and low consumption of material goods. The author visits “the Colourful” again, first it was ten, now it is twenty-three years later. Moreover, Librová’s students Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová, and Lukáš Kala interview the children of “the Colourful,” too: have they inherited their parents’ modest lifestyle? Who is in fact reasonable and who is foolish in today’s world? Those who shrug their shoulders and give up on tackling nature’s problems, pursuing instead the pleasures that a virtual world might bring? Or those who, by experiencing the so called environmental grief, search for a catharsis that might lead them toward active engagement in nature conservation?
Links
GA15-05552S, research and development projectName: Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času (Acronym: ECOLIFETIME)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 19/4/2019 14:40

Other applications