Informační systém MU
BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER a David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku
Název anglicky Historical landscape of the Bohemian-Moravian Highlands. Settlement from prehistoric to late medieval times
Autoři BAJER, Aleš (203 Česká republika), Petr HRUBÝ (203 Česká republika), Karel MALÝ (203 Česká republika), Miroslav DEJMAL (203 Česká republika), Jana MAZÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Klára ŠABATOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka LISÁ (203 Česká republika, domácí), Barbora MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Peter MILO (703 Slovensko, domácí), Jan PETŘÍK (203 Česká republika, domácí), Miroslav PLAČEK (203 Česká republika, domácí), Michal RYBNÍČEK (203 Česká republika), Michal VÁGNER (203 Česká republika, domácí) a David ZIMOLA (203 Česká republika).
Vydání 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.)
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00087588
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky osídlení; historická krajina; pravěk; středověk; vesnice; hrady
Klíčová slova anglicky settlement; historical landscape; praehistory; Middle Ages; villages; castles
Změnil Změnil: doc. Dr. phil. Peter Milo, učo 101090. Změněno: 18. 2. 2018 18:48.
Anotace
Výstava představuje ohrožené archeologické památky: pravěká a raně středověká opevnění a mohylníky, zaniklé středověké vsi, hrady, tvrze a drobné fortifikace, důlní díla a cesty, ale také jejich vyhledávání a dokumentaci. Podoba míst získaná nedestruktivní prospekcí umožní rekonstruovat minulost a uchovat informace o dnešním stavu památek. Součástí výstavy jsou samozřejmě nálezy, které byly získány při archeologických výzkumech na Vysočině. Stopy osídlení v historické krajině jsou úzce vázány na přírodní prostředí. Jeho studium nám umožňuje rekonstruovat vývoj krajiny.
Anotace anglicky
The exhibition presents endangered archaeological monuments – prehistoric and early medieval fortifications and barrow cemeteries, deserted medieval villages, castles, fortified houses and small fortifications, mines and roads, as well as their retrieval and documentation. The appearance of individual sites acquired by non-destructive or non-intrusive survey will help to reconstruct the past and keep the information on present condition of the monuments. The exhibition naturally includes finds obtained during archaeological excavations in the Vysočina region. Settlement relics in a historical landscape are closely connected with natural environment. Studying this environment helps to reconstruct the evolution of landscape.
Návaznosti
DF13P01OVV005, projekt VaVNázev: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Akronym: Historie krajiny)
Investor: Ministerstvo kultury ČR, NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017)
Zobrazeno: 3. 12. 2020 18:47