PRŮCHOVÁ, Ivana. Environmentální spolky, opatření obecné povahy a práva ve vztahu k příznivému životnímu prostředí - vývoj, současný stav a perspektivy (Environmental associations, measures of general nature and rights in relation to a favorable environment - development, current status and perspectives). In Hana Mullerová. Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy. 1st ed. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. p. 201-214. Ústav státu a práva AV. ISBN 978-80-87439-29-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Environmentální spolky, opatření obecné povahy a práva ve vztahu k příznivému životnímu prostředí - vývoj, současný stav a perspektivy
Name in Czech Environmentální spolky, opatření obecné povahy a práva ve vztahu k příznivému životnímu prostředí - vývoj, současný stav a perspektivy
Name (in English) Environmental associations, measures of general nature and rights in relation to a favorable environment - development, current status and perspectives
Authors PRŮCHOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy, p. 201-214, 14 pp. Ústav státu a práva AV, 2016.
Publisher Ústav státu a práva AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Open access - AV ČR Ústav státu a práva
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00093303
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-87439-29-6
Keywords (in Czech) spolek; environmentální spolek; opatření obecné povahy; životní prostředí; právo na příznivé životní prostředí
Keywords in English association; environmental association; measures of general nature; environment; right to a favorable environment
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 5. 4. 2017 10:38.
Abstract
Kapitola se zabývá postavením environmentálních spolků v řízení o vydání opatření obecné povahy a s podmínkami pro přístup těchto spolků k soudní ochraně. Pozornost je věnována i dopadům zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na předmět činnosti spolků s ohledem na zakotvení osobnostního práva člověka na příznivé životní prostředí.
Abstract (in English)
Chapter discusses the status of environmental associations in the procedure on the issue of measures of general nature and the terms for access of these associations to judicial protection. Attention is also paid to the effects of Law no. 89/2012 Coll., The Civil Code, on the activities of these associations with regard to the incorporation of personal human right to a favorable environment into the Czech legislation.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pruchova_kniha.pdf   File version Georgala, P. 5. 4. 2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1370896/Pruchova_kniha.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1370896/Pruchova_kniha.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1370896/Pruchova_kniha.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1370896/Pruchova_kniha.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 5. 4. 2017 10:37, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., učo 1855
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., učo 1855
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Pruchova_kniha.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1370896/Pruchova_kniha.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1370896/Pruchova_kniha.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,2 MB
Hash md5
26bc353e1dc991b02eb00fc53e941b66
Uploaded/Created
Wed 5. 4. 2017 10:37

Pruchova_kniha.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1370896/Pruchova_kniha.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1370896/Pruchova_kniha.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
772,5 KB
Hash md5
5309537d303d70932b2058a5a3b6be34
Uploaded/Created
Wed 5. 4. 2017 10:40
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 22:11