EN

Hledání významu v umělecké narativní ilustraci

KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 442. ISBN 978-80-210-8059-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8059-2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hledání významu v umělecké narativní ilustraci
Název anglicky The Search for Meaning in Artistic Narrative Illustration
Autoři KLIMEŠ, Jan.
Vydání 1. vyd. Brno, 279 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 442, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-8059-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8059-2015
Klíčová slova česky ilustrace; narativita; ekvivalence; význam; smysl; interpretace
Klíčová slova anglicky illustration; narrativity; equivalence; meaning; sense; interpretation
Štítky Munipress, munipress-propagace
Bibliografie 329 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 17. 8. 2018 08:23.
Anotace
Disertační práce Hledání významu v umělecké narativní ilustraci mapuje a objasňuje prostředky, kterými je výtvarná ilustrace schopna vyjádřit význam vyprávěného textu. Cílem práce je analýza procesu, jehož prostřednictvím jsou literární prvky adaptovány do výtvarné podoby. Adaptační proces je popsán jak na základě rozboru sémantických vlastností textového sdělení, tak na základě analýzy vizuálních dispozic obrazu, tzn. takových, které předurčují způsob čtení ilustrací. V disertační práci jsou reflektovány klíčové argumenty z estetiky, intermediálních studií, uměnovědných oborů a psychologie. Vybrané kapitoly jsou završeny autopsií autora, který je sám knižním ilustrátorem dobrodružné a vědecké ilustrace.
Anotace anglicky
The dissertation The Search for Meaning in Artistic Narrative Illustration maps and illuminates the means via which artistic illustration is capable of expressing the meaning of the narrative text. The aim is to analyze the processes through which literary elements are adapted into artistic form. The description of the process of adaptation is based on analysis of both semantic properties of text and the images' visual layout (those which analogically predetermine how the illustrations are read). Within the dissertation key arguments from the field of aesthetics, intermedia studies, the arts disciplines and psychology are reflected. Selected chapters are supplemented with an autopsy of the author's own work, he himself being an illustrator of adventure books and scientific texts.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 06:47

Další aplikace