NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 62 s. ISBN 978-80-210-6151-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016
Název česky VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016
Název anglicky VIII. students’ academic conference of Department of the Czech language and literature
Autoři NOVÁKOVÁ, Ester (203 Česká republika, garant, domácí) a Iva JANOUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 62 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00093365
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6151-4
Klíčová slova česky student; konference; jazykový výzkum; lexikologie; didaktika českého jazyka; čtenářství; literatura
Klíčová slova anglicky student; conference; language research; lexicology; didactics of Czech language; readership; literature
Změnil Změnila: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., učo 21335. Změněno: 17. 2. 2017 13:01.
Anotace
Publikace představuje příspěvky z vědecké konference, které se 17. 3. 2016 účastnili posluchači bakalářského, magisterského i doktorského studia. Dva články jsou literární (Petr Gal – K poetice próz Hany Andronikovy a Martin Kuchta – Z korespondence Jiřího Wolkera: Milostná korespondence), čtyři jsou orientovány didakticky (Iva Janoušová – Metodami kritického myšlení k rozvoji čtenářských strategií žáků, Petra Tužilová – Čtenářství a čtenářská gramotnost očima učitelů na 1. stupni ZŠ, Klára Cabáková – Četnost zařazení ukázek z literatury pro děti a mládež do vybraných učebnic češtiny pro 1. stupeň ZŠ a Anna Heraltová – Ověřování dovednosti práce s textem u romských žáků na 1. stupni ZŠ), jeden je zaměřen jazykově (Jana Bosáková – Výzkum verbálního vyjadřování tří- a čtyřletých dětí).
Anotace anglicky
The publication presents contributions from an academic conference. Students of achelor’s, master’s and doctor’s programmes took part at the conference on 17th March 2016. Two of the contributions are of a literary topic (Petr Gal – On the poetics of Hana Andronikova’s prose and Martin Kuchta – From Jiří Wolker’s correspondence: Amorous correspondence), four articles are focused on didactics (Iva Janoušová – Developing pupils’ reading strategies via critical thinking methods, Petra Tužilová – Readership and literacy as they are seen by lower primary school teachers, Klára Cabáková – Frequency of inclusion of children’s and young adults’ literature extracts into chosen textbooks of the Czech language for lower primary school and Anna Heraltová – Verifying of a skill of working with texts in Romany pupils at lower primary school), and one contribution is specialized in linguistics (Jana Bosáková – Research on verbal expression in the three and four year old children).
Návaznosti
MUNI/A/0941/2015, interní kód MUNázev: Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2021 21:05