CS

Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)

BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) (The Deeds of Pledge of Sigismund of Luxembourg for the Church Estates (1420–1437)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 302 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 457. ISBN 978-80-210-8459-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437)
Name (in English) The Deeds of Pledge of Sigismund of Luxembourg for the Church Estates (1420–1437)
Authors BÁRTA, Stanislav.
Edition 1. vyd. Brno, 302 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 457, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Munishop Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-8459-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016
Tags Munipress, munipress-propagace
Bibliography 167 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 17/8/2018 08:34.
Abstract
Ve své monografii autor analyzuje zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky jako nástroj jeho finanční politiky v českém království. Nejdříve představuje dostupné prameny a dosavadní historickou literaturu na téma zástav církevních statků a jejich sekularizace. Hlavní část knihy tvoří rozbor Zikmundových zástavních listin na církevní statky v chronologickém sledu. Tento rozbor je doplněn sondou do poměrů chotěšovského a zbraslavského kláštera. Důležitou součástí publikace je také katalog s více než 400 zástavními listinami a podobnými akty, které jsou důležité pro pochopení mechanismu zástav na církevní statky, stejně jako edice vybraných listin a pramenů.
Abstract (in English)
In his monograph the author analyses the deeds of pledge of Sigismund of Luxembourg for the church estates as a tool of his financial policy in the Bohemian Kingdom. At first he introduces the available sources and also the up-to-date historical literature to the topic of the pledging of church estates and secularization. The main part of the book is the analysis of Sigismund´s deeds of pledge for the church estates in a chronological order. The next chapter contains two case studies about the pledging of the estates of Chotěšov and Zbraslav monasteries. The significant part is the catalogue with over 400 deeds of pledge and similar acts that are important for understanding the mechanism of the pledges of the church estates. At the end the edition of selected charters and sources follows.
PrintDisplayed: 20/4/2019 04:36

Other applications