Informační systém MU
KOPOVÁ, Renata, Jan ŠTERNBERSKÝ a Martin TICHÝ. Chilblain lupus - méně obvyklá varianta kožního erythematodu. Dermatologie pro praxi. Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 3, s. 142 - 143. ISSN 1802-2960.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chilblain lupus - méně obvyklá varianta kožního erythematodu
Název anglicky Chilblain lupus - a less common cutaneous variant of erythematosus
Autoři KOPOVÁ, Renata, Jan ŠTERNBERSKÝ a Martin TICHÝ.
Vydání Dermatologie pro praxi, Solen s.r.o. 2012, 1802-2960.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Změnil Změnil: MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., učo 72167. Změněno: 4. 2. 2017 13:35.
Zobrazeno: 18. 6. 2024 17:37