KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Jan MAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Lenka LACINOVÁ. Vynořující se dospělost v životní doméně studia a světa práce: Mezi vysokou školou a prací. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 75-91. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vynořující se dospělost v životní doméně studia a světa práce: Mezi vysokou školou a prací
Název anglicky Emerging adulthood in study and work domain: Between college and work
Autoři KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Jan MAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Lenka LACINOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků, od s. 75-91, 17 s. Psychologie, 2016.
Nakladatel MUNI Press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-8400-1
Klíčová slova česky studium; práce; vynořující se dospělost
Klíčová slova anglicky study; work; emerging adulthood
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087. Změněno: 7. 2. 2017 14:00.
Anotace
Kapitola je věnována oblasti kariéry, práce a studia v třetí dekádě života.Ukazuje se, že pro většinu mladých lidí jde o velmi dynamické období, ve kterém dominuje snaha o seberealizaci, seberozvoj a kariérní růst před dlouhodobějším zájmem o stabilitu a pevné zakotvení v určitém zaměstnání. V tomto smyslu tvoří studium a práce jeden celek, postoj ke studiu se vztahuje k přesvědčení o vlastních schopnostech být v něm dobrý a úspěšný.
Anotace anglicky
The chapter is focused on career, study and work in the third decade of life. The young adulthood is a very dynamic period dominated by self-realization, growth, career progress over valuing stability and long-term job. Education and works function as a whole where the attitudes toward study are related to self-efficacy in a particular area.
Návaznosti
GAP407/12/0854, projekt VaVNázev: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2021 13:50