CS

Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů

JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ and Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů (Teachers’ professional vision and its development through videoclubs). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8305-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
Name (in English) Teachers’ professional vision and its development through videoclubs
Authors JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ and Miroslav JANÍK.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 154 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8305-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016
Tags Munipress
Bibliography 165 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 8/2/2017 11:08.
Abstract
Příslušníci různých profesí se odlišují nejen svými znalostmi, dovednostmi a činnostmi, které vykonávají, ale také tím, jak vnímají – vidí – situace, které se vztahují k výkonu profese: odlišují se svým profesním viděním. Tato kniha si kladla za cíl uvést koncept profesního vidění do domácího odborného diskursu a vytvořit a výzkumně ověřit koncepci profesních videoklubů jakožto možnosti rozvíjení profesního vidění učitelů. Výzkumná část knihy představuje nejen povahu profesního vidění učitelů anglického jazyka, ale i to, jak se změnilo po účasti ve videoklubech. Kniha chce přispět k diskusi o profesním vidění jako součásti profesionality učitele a o možnostech využití profesních učících se komunit a videosekvencí výuky ve vzdělávání učitelů.
Abstract (in English)
Members of various professions differ not only in their knowledge, skills, and activities they perform but also in how they perceive – or see – the situations that are part of their professional practice: they differ in their professional vision. This book aims to introduce the concept of professional vision into Czech educational science discourse and set up and empirically evaluate videoclubs as a means of developing teachers’ professional vision. The empirical part of the paper describes English teachers’ professional vision and its changes after videoclubs. The book aims to contribute to the discussion on professional vision as part of teachers’ professionality and on the possibilities of using learning communities and videos in teacher education.
PrintDisplayed: 18/4/2019 17:00

Other applications