TRIZULJAK, Jakub, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Léčba pacienta s opakovaně progradující chronickou lymfocytární leukemií idelasibem a komplikace této léčby. In Případy z klinické praxe : zkušenosti s léčbou idelalisibem (Zydelig®) u pacientů s CLL. První vydání. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2016. s. 23-24. ISBN 978-80-906589-0-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Léčba pacienta s opakovaně progradující chronickou lymfocytární leukemií idelasibem a komplikace této léčby
Název anglicky Treatment of a patient with repeatedly progressing chronic lymphocytic leukemia with idelalisib and complications of this treatment
Autoři TRIZULJAK, Jakub (703 Slovensko, garant, domácí), Yvona BRYCHTOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Michael DOUBEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání První vydání. Praha, Případy z klinické praxe : zkušenosti s léčbou idelalisibem (Zydelig®) u pacientů s CLL, od s. 23-24, 2 s. 2016.
Nakladatel Farmakon Press, spol. s r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00093538
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-906589-0-5
Klíčová slova anglicky chronic lymphocytic leukemia; relapsed / refractery; idelalisib; complications; respiratory infections
Štítky EL OK, podil
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 20. 2. 2017 16:51.
Anotace
Chronická lymfocytární leukemie (CLL) má značně variabilní průběh, daný heterogenním genetickým pozadím choroby, což je vyjádřeno růzností klinických a laboratorních prognostických faktorů. Léčba relabované/refrakterní CLL zůstává doposud terapeutickou výzvou. Naději pro takto nemocné ale představují nové léky, inhibitory signalizace BCR. Tyto léky mají různá spektra nežádoucích účinků. Jedním z nich je idelalisib, jehož podávání může být v některých případech komplikováno hepatotoxicitou, poškozením trávicího traktu (kolitida), oportunními infekcemi či pneumonitidami. Při volbě vhodného přípravku je tedy nutné vzít v potaz nejen vlastní onemocnění, ale rovněž stav pacienta, komorbidity, předchozí léčbu a její komplikace.
Anotace anglicky
Chronic lymphocytic leukemia has a variable course of disease, determined by heterogenic genetic background, clinical and laboratory prognostic factors. Treatment of relapsed/refractory CLL remains a clinical challenge. New drugs, BCR signalling inhibitors, bring at least some hope to the patients. These drugs come with various side effects. Use of one of the new drugs, idelalisib, is connected with hepatotoxicity, colitis, pneumonitis, and opportune infections. When choosing the right drug for the patient, clinician must consider previous medical history, comorbidities and overall status of the patient. Though some of the complications cannot be avoided, the treatment with idelalisib brings benefit to the patient.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 18:50