BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood
Název česky Možnosti logopedické intervence od raného věku po dospělost
Autoři BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ.
Vydání 1. vyd. Brno, 187 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8411-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 16. 2. 2017 15:06.
Anotace
Publikace se zaměřuje na poskytování logopedické intervence v České republice se zřetelem k péči od raného věku po dospělost. Součástí textu je rovněž kapitola zacílená na podporu dětí se sluchovým postižením. V textu jsou reflektovány teoretické poznatky i informace získané z aktuálních výzkumných šetření, dále je kladen důraz na nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti u dětí. Text sleduje logopedické přístupy k dětem raného a předškolního věku, u nichž řečový a jazykový vývoj determinuje přítomnost sluchového postižení, reflektována je také činnost školských poradenských zařízení a související novelizované legislativní předpisy. V souvislosti s dospělým věkem nabízí text výsledky výzkumných šetření u osob s mentálním postižením a možnosti logopedické terapie v dospělém věku.
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2022 08:01