BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ and Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 pp. ISBN 978-80-210-8411-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood
Name in Czech Možnosti logopedické intervence od raného věku po dospělost
Authors BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ and Petr KOPEČNÝ.
Edition 1. vyd. Brno, 187 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8411-7
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 16/2/2017 15:06.
Abstract
Publikace se zaměřuje na poskytování logopedické intervence v České republice se zřetelem k péči od raného věku po dospělost. Součástí textu je rovněž kapitola zacílená na podporu dětí se sluchovým postižením. V textu jsou reflektovány teoretické poznatky i informace získané z aktuálních výzkumných šetření, dále je kladen důraz na nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti u dětí. Text sleduje logopedické přístupy k dětem raného a předškolního věku, u nichž řečový a jazykový vývoj determinuje přítomnost sluchového postižení, reflektována je také činnost školských poradenských zařízení a související novelizované legislativní předpisy. V souvislosti s dospělým věkem nabízí text výsledky výzkumných šetření u osob s mentálním postižením a možnosti logopedické terapie v dospělém věku.
PrintDisplayed: 24/5/2022 23:27