POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Gnoseologie v díle Pseudodionýsia Areopagíty a její přesahy do estetiky. In Studentská konference FILEX. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gnoseologie v díle Pseudodionýsia Areopagíty a její přesahy do estetiky
Název česky Gnoseologie v díle Pseudodionýsia Areopagíty a její přesahy do estetiky
Název anglicky The Gnoseology in the Works by Pseudo-Dionysius the Areopagite and its overlap to the Aesthetics
Autoři POLEDNÍKOVÁ, Markéta.
Vydání Studentská konference FILEX, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Pseudo-Dionýsius Areopagítés, estetika, gnoseologie, opat Suger
Klíčová slova anglicky Pseudo-Dionysius the Areopagite, aesthetics, gnoseology, abbot Suger
Změnil Změnila: Mgr. Markéta Poledníková, učo 415780. Změněno: 21. 11. 2017 16:54.
Anotace
Tato přednáška má za cíl představit gnoseologii PDA, filosofa z 5./6. stol. Ve 12. stol. byly jeho myšlenky využity opatem Sugerem, který je znám svou přestavbou kostela v Saint Denis a také popularizací gotiky v jejích počátcích.
Anotace anglicky
This lecture aims to introduce gnoseology of PDA, the philosopher from the 5th/6th century. In 12th century his thoughts was used by abbot Suger, who is well known for his rebuilding the Church of Saint Denis and for popularizing Gothic in its beggining.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 11:54