HANUŠ, Jiří. Václav Havel jako utopický myslitel (Václav Havel as an utopian thinker). In Jiří Suk, Kristýna Andělová (eds.). Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i., 2017. p. 181-190. ISBN 978-80-7285-200-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Václav Havel jako utopický myslitel
Name in Czech Václav Havel jako utopický myslitel
Name (in English) Václav Havel as an utopian thinker
Authors HANUŠ, Jiří.
Edition Praha, Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných, p. 181-190, 10 pp. 2017.
Publisher Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7285-200-0
Keywords (in Czech) Havel; moderní dějiny; utopie; intelektuální historie
Keywords in English Havel; modern history; utopia; intelectual history
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Ambrožová, učo 1759. Changed: 2/2/2018 11:53.
Abstract
Text popisuje Václava Havla jako utopického, nikoli konzervativního myslitele, jehož východiska k pochopení situace v Československu vycházejí z prostředí reformních 60. let. Autor vysvětluje Havlovo chápání demokracie a politickou i osobní vzpouru proti totalitní ideologii.
Abstract (in English)
According to author, Havel is an utopian thinker, who envisaged a different social system to the detriment of understanding the essence of a free democratic society as the only existing alternative to regimes with authoritarian or totalitarian ambitions.
PrintDisplayed: 16/9/2021 18:54