KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA and Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2017. 12 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK
Name in Czech Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Dodání a instalace systému ETCS do HDV 361 ZSSK
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš PALETA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ondřej REPÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 12 pp. 2017.
Publisher Železniční spoločnosť Slovensko, a.s.
Other information
Original language English
Type of outcome Research report
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/17:00096201
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) osobní železniční doprava; interoperabilita; ETCS; Cost-Efectiveness Analysis (CEA)
Keywords in English passenger rail transport; interoperability; ETCS; Cost-Effectiveness Analysis (CEA)
Changed by Changed by: Ing. Ondřej Repík, učo 76480. Changed: 24/2/2017 03:24.
Abstract
Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a společností Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK). Předmětem a cílem výzkumu bylo vytvořit Cost-Efectiveness Analysis (CEA) pro dodávku a instalaci systému ETCS do HDV 361 ZSSK. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika CEA pro implementaci systému ETCS, provedena byla analýza dat a evaluace výstupů, dále byla sestavena škála CEA poměrových ukazatelů a proběhlo jejich vyčíslení. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.
Links
MUNI/A/0997/2015, interní kód MUName: Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (Acronym: CBA-IP)
Investor: Masaryk University, ITREGEP, Category A
PrintDisplayed: 31/1/2023 23:46