BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
Name (in English) Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences
Authors BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA.
Edition 1. vyd. Brno, 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Munishop
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-8458-2
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016
Tags Munipress
Tags Reviewed
Bibliography 437 records
Changed by Changed by: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Changed: 8/1/2019 11:08.
Abstract
Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se zdravím s vybranými osobnostními charakteristikami, konstrukty optimismu a pesimismu, nadějí, ontogenezí a neuropsychologickými jevy. Prezentované poznatky a vyvozené závěry přispívají nejen k hlubšímu teoretickému pochopení sledovaných vztahů, ale také k praktické podpoře seberegulačních mechanismů čtenářů vedoucích k péči o jejich vlastní zdraví. Publikace je určena odborné veřejnosti, tematicky oslovuje především odborníky a studenty v oblasti psychologie, zdravotnictví, pedagogiky a dalších sociálních věd, kterým je blízká problematika lidského zdraví.
Abstract (in English)
The monograph summarizes the main outputs of the research called Health-promoting and Health-threatening Behaviour: Determinants, Models, and Consequences, supported by the Czech Science Foundation. It integrates five studies divided into individual chapters on the issue of health-related behavior and its relation to personality, constructs of optimism and pessimism, hope, ontogeny and neuropsychological phenomena. The presented conclusions contribute not only to a deeper theoretical understanding of the examined relations, but also to practical support of readers’ self-regulation mechanisms, which, consequently, help them take better care of their own health. The publication is intended for the professional public, thematically addresses primarily professionals and students in psychology, health, education and other social sciences, which deal with issues closely related to human health problems.
PrintDisplayed: 21/4/2021 01:16