EN

Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1

SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 s. ISBN 978-80-210-8466-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1
Název anglicky Language Content of Textbooks of French for Beginners and Reference Level Description A1
Autoři SUQUET, Petra.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 194 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8466-7
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016
Klíčová slova česky jazykový obsah učebnic; gramatika; slovní zásoba; jazykové funkce; učebnice francouzštiny; úroveň komunikační jazykové kompetence; Společný evropský referenční rámec pro jazyky; popisy referenčních úrovní pro jazyky; analýza
Klíčová slova anglicky language content of textbooks; grammar; vocabulary; language functions; textbooks of French as a foreign language teaching; level of language proficiency; Common European Framework of Reference for Languages; reference level descriptions; analysis
Štítky Munipress
Bibliografie 222 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 27. 2. 2017 09:33.
Anotace
Publikace je zaměřena na problematiku jazykového obsahu učebnic francouzského jazyka. Po předložení teoretických východisek jsou představena tři výzkumná šetření. Jejich cílem bylo určit soulad gramatických jevů, slovní zásoby a jazykových funkcí určených k osvojení s popisem referenční úrovně komunikační jazykové kompetence A1. Kvantitativní analýza jazykového obsahu učebnic poukázala na některé společné rysy s podobně zaměřenými kvalitativními studiemi uskutečněnými ve Francii, Německu a Velké Británii. Jazykový obsah všech analyzovaných učebnic určený k osvojení přesahuje do značné míry úroveň A1, což může zvyšovat kognitivní náročnost učení.
Anotace anglicky
The book focuses on the topic of language content of textbooks of French as a foreign language teaching. After a theoretical, three investigations are presented. The research aim was to investigate the correspondence between grammar, vocabulary and language functions intended to be acquired and the reference level of language proficiency A1. The quantitative analysis focusing on language content of textbooks indicated some common features with similar qualitative studies carried out in France, Germany and Great Britain. For all analysed textbooks, the language content intended to be acquired revealed lot of overlaps of the reference level of language proficiency A1, which may increase the cognitive complexity of tasks.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 05:06

Další aplikace