SCHEJBALOVÁ, Zdeňka and Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1st ed. Brno: MUNIPress, 2016. p. 1-50. ISBN 978-80-210-8520-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dictées et textes à corriger
Name in Czech Diktáty a texty určené k opravě
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka and Laurent Georges CANAL.
Edition 1. vyd. Brno, p. 1-50, 50 pp. 2016.
Publisher MUNIPress
Other information
Original language French
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8520-6
Keywords (in Czech) diktáty ; francouzský jazyk ; poslech ; oprava textů ; slovní zásoba
Changed by Changed by: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Changed: 8/9/2017 11:45.
Abstract (in Czech)
Soubor 23 diktátů vybraných z francouzských autorů XIX. a XX. století je určen pro studenty francouzského jazyka na pedagogických fakultách pro úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem publikace je, aby si studenti prohloubili své znalosti pravidel francouzského pravopisu, procvičili si je prakticky, vylepšili si také výslovnost a rozšířili si slovní zásobu francouzštiny. Publikace obsahuje přepisy textů jednotlivých diktátů doplněné francouzsko-českou slovní zásobou a CD nosičem s namluvenými texty rodilým mluvčím (Mgr. Laurent Canal). Stejné texty jsou také zpracovány pro nácvik opravy chyb (Corrigez les textes). Francouzsko-český slovníček obsahuje 1064 vybraných slov.
PrintDisplayed: 17/8/2022 08:52