KRAJČÍKOVÁ, Lenka. Aktuálne trendy vo výskume autobiografickej pamäti so zameraním na prezentáciu predbežných výsledkov projektu "Living in History". In Zimní škola kognitivní psychologie. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuálne trendy vo výskume autobiografickej pamäti so zameraním na prezentáciu predbežných výsledkov projektu "Living in History"
Název anglicky Current trends in autobiographical memory research with focus on preliminary results of "living in History" project
Autoři KRAJČÍKOVÁ, Lenka.
Vydání Zimní škola kognitivní psychologie, 2017.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50103 Cognitive sciences
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky paměť, Living in History, autobiografická paměť, životní skripty
Klíčová slova anglicky memory, Living in History, autobiographical memory, life scripts
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 25. 4. 2019 20:34.
Anotace
Konferenčný príspevok bolo určený k oboznámeniu poslucháčov o aktuálnych trendoch a metódach výskumu autobiografickej pamäti. Okrem iných metód (výskum životných skriptov) bol prezentovaný projekt „Living in History“, ktorého predbežné výsledky boli v príspevku diskutované. Projekt je zameraný na zistenie výskytu historických udalostí spoločných pre určitú krajinu (ako napríklad zmeny režimu, vojny) v autobiografických spomienkach participantov. Participanti sú občania Slovenskej republiky a Českej republiky, jedná sa vždy o pár rodič-dieťa (konkrétne 25 slovenských a 25 českých párov). Využívaná je metóda vybavenia s nápoveďou (cued recall), kedy sú participantom prezentované slová a ich úlohou je vybaviť si ľubovoľnú autobiografický spomienku a jej približné datovanie. Predbežná analýza rozhovorov ukázala, že Zamatová revolúcia v r. 1989 sa v spomienkach participantov vyskytla v niekoľkých prípadoch, zatiaľ čo rozpad ČSR sa v dátach neobjavil.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 18:04